Adólevonás az adószámos magánszemélyek bevételei után

2022. 08. 03.

Vállalkozási szerződések, illetve megbízási ügyletek adóhatósági ellenőrzése mutatott rá, hogy az adószámmal rendelkező magánszemélyek gyakorta elmulasztják teljesíteni adókötelezettségüket a kifizetett összegek után.

A magánszemély önálló tevékenységből származó bevételei, jövedelmei után különféle minőségben is teljesítheti adókötelezettségét. Megbízási vagy felhasználói szerződés alapján megszerzett jövedeleméből

  • egyéni vállalkozóként vagy
  • adószámos magánszemélyként is adózhat.

A jövedelmet ez utóbbi esetben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 17-23. §-ai alapján az összevont adóalapba kell beszámítani, ennek adóterhe pedig 15  százalék.
A legkedvezőbb vállalkozási forma megtalálásához fontos a kapcsolódó szabályok ismerete. Számos előírással kell tisztában lenni, többek között azzal, hogy

  • az összevont adóalapba tartozó jövedelem után év közben adóelőleget kell fizetni, de tudni kell azt is, hogy
  • annak megállapítására, levonására, megfizetésére ki a kötelezett.

Az adóelőleget megállapítani és megfizetni az önálló tevékenységet folytató magánszemélynek akkor kell, ha a bevétel nem kifizetőtől, hanem például magánszemélytől vagy a magyarországi szabályok szerint nem kifizető jogalanytól származik. Az adóelőleget ilyenkor negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetnie. Nem kell azonban adóelőleget fizetni akkor, ha az adóköteles jövedelem olyan külföldi államból származik, amellyel Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerülésére egyezménye [Szja tv. 46. § (2) bekezdés e) pont].
Ha a magánszemély összevont adóalapba tartozó bevétele az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 31. pontja szerinti kifizetőtől származik, az adóelőleget, fő szabály szerint  a kifizetőnek kell megállapítani és levonni akkor is, ha a kifizetés számla alapján történik. A kifizető az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet a magánszemély költségnyilatkozata szerint állapítja meg. A kifizetőnek tehát – az szja-előleg levonásához és a szocho-kötelezettség teljesítéséhez – tisztában kell lennie azzal, hogy a kifizetést adószámos magánszemélynek vagy egyéni vállalkozónak teljesíti.
Ha a kifizetés nem a jogszabályi előírások alapján történt, az elmaradt kötelezettségek az önellenőrzés szabályai szerint rendezhetők a szankciók megfizetésével. A kifizetőnek a feltárt hibát nyilvántartásba kell vennie, értesítenie kell a magánszemélyt, továbbá az Szja tv. 15/A. §.a szerint 15 napon belül bejelentést kell tennie a NAV-nak az adóazonosító szám feltüntetésével a „Bejelentés az adó- és járulékkülönbözet elszámolásáról” elnevezésű AJK jelű nyomtatványon az adókülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról.
A szabályszerű adóelőleg-nyilatkozat és a valós adatok feltüntetése nemcsak a kifizető, hanem a magánszemély érdeke is. Ha ugyanis a nyilatkozaton feltüntetett költség több mint 5 százalékkal meghaladja az adóbevallásában elszámolt igazolt költséget, akkor a magánszemélynek a költségkülönbözet 39 százalékát különbözeti bírságként kell az adóbevallásában feltüntetni és személyi jövedelemadóként megfizetni.

Ha a költségkülönbözet miatt év végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözete lesz a magánszemélynek, akkor a különbözet után további 12 százalék különbözeti bírságot kell bevallania és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig személyi jövedelemadóként megfizetnie.

A témában a NAV honlapján a következő információk érhetők el:

  • Az Önálló tevékenységből származó jövedelem és adózása című 2. számú információs füzet,
  • A szociális hozzájárulási adó című 49. számú információs füzet,
  • az Önellenőrzés című 23. számú információs füzet,
  • az adóelőleg-nyilatkozatokhoz javasolt nyomtatványminták a https://nav.gov.hu/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat2022 útvonalon érhetők el. Az adóelőleg- nyilatkozat webes nyomtatványok a NAV-honlap bal oldalán található Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásra kattintva, vagy a https://onya.nav.gov.hu linken találhatók.

Forrás: NAV

Adópraxis (2022-08-03)