Ez a tartalom 713 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

2021-ben egyszerűsödik az iparűzési adóztatás

2020. 12. 17.

2021. január 1-jétől megszűnik az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adóztatása. A változás miatt több adózási szabály és részletszabály is módosul.

A helyi adókról szóló törvény jelenleg hatályos szabálya szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység, vagyis az, amikor az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységnek minősül az is, amikor az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó bármely egyéb tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Adminisztrációs szempontból mind az önkormányzati adóhatóságnak, mind az adózóknak nehézséget okoz/okozott az építőipari tevékenységet terhelő ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettség teljesítése, amely az eseti jellegű bejelentkezés, bevallás-benyújtás, adófizetés szigorú kötelezettségét, illetve 180 nap települési munkavégzés után a települési telephely keletkezését és annak bejelentését vonta maga után. Erre figyelemmel az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény a 30 napon túli építőipari tevékenység ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettségére vonatkozó szabályokat 2021. január 1. napjától megszünteti. Ezzel egyidejűleg az adónemek számának csökkentése és az adórendszer egyszerűsítése, átláthatóbbá tétele érdekében az ideiglenes iparűzési adókötelezettség Magyarországon székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozásokat terhelő jogcíme is hatályát veszti, szintén 2021. január 1-jei hatállyal. Így lényegében az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség szűnik meg.

Kapcsolódó
önkormányzatok kompenzálása az iparűzési adó felezéséért

Önkormányzatok kompenzálása az iparűzési adó felezéséért

Az iparűzési adó 1%-ra csökkentésével járó veszteséget kívánja a Kormány kompenzálni azzal a rendelettel, amely állami támogatást tesz lehetővé a bevételkieséssel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok esetében.

Az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettség megszüntetése miatt módosul az építőipari tevékenységet folytató vállalkozók helyi iparűzési adóalapjának megosztási szabálya is a helyi adókról szóló törvény mellékletében.

(Lezárva: 2020. december 16.)

Adópraxis (2020-12-17)