Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • adózási eljárásjog
  • cégjog, cégügyletek

Sofőrszolgálat ellátásának lehetőségei

2022. 09. 19.

Egy társaság (Kft.) tevékenységi körében szerepel a sofőrszolgálat (4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás). A lehetőséggel összefüggésben több kérdés is felmerül. Lehet-e ezt a szolgáltatást lízingelt személygépkocsival végezni? Kell-e hozzá saját alkalmazott, vagy a cég megbízhat pl. egyszerűsített foglalkoztatással külsős személyt? Mivel a személygépkocsi költségelszámoláshoz útnyilvántartás és cégautóadó fizetési kötelezettség áll fenn, ezeket az utakat kell-e szerepeltetni az útnyilvántartásba, és ha igen, hogyan?

Törvényileg a szolgáltatás nincs behatárolva a szolgáltatást végző személy vagy tehergépjárművet illetően, ebből eredően lizingelt gépkocsit is lehet használni. A szolgáltatást olyan személy végezheti, akinek erre vonatkozóan jogosultsága van, és a cég nevében eljárhat. Az egyszerűsített foglalkoztatás tevékenységi körei behatároltak, ezért megítélésünk szerint ez nem járható út. Az útnyilvántartás vezetése kötelező, mivel a felek elszámolásának is ez lesz az alapbizonylata. 

Az útnyilvántartás céljára a menetlevél vezetése is megfelel, ha tartalmazza a továbbiakban részletezett adatokat. 

Irányadó az Szja törvény 5. számú melléklet II/7. pontja, melynek értelmében az útnyilvántartás vezetéséhez kötelezően alkalmazandó nyomtatvány nincs, bármely forma elfogadható, feltéve, hogy a következő adatoknak kell szerepelnie az útnyilvántartásban

  • a gépjármű típusa,
  • a forgalmi rendszám,
  • fogyasztási norma a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Kormányrendelet alapján,
  • az utazás időpontja,
  • az utazás célja (honnan hová),
  • a partner megnevezése,
  • a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek száma,
  • a kilométeróra állása az év első és utolsó napján.

Az Szja törvény kötelezően nem írja előde tartalmazhatja az útnyilvántartás az üzemanyag-vásárlások időpontját és költségét is. Útnyilvántartás alapján költség kizárólag olyan üzemi célú futásteljesítmény után számolható el, amelyre nézve a magánszemély munkáltatója kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás címén bevételnek nem számító költségtérítést nem fizetett. 

Leipán Tibor (2022-09-19)